Boost [´bu:sd] Kraftig påvirkning der i høj grad forstærker en ønsket udvikling eller sætter den i gang