MEMOXMETODEN

Memoxmetoden er en løsningsfokuseret tilgang, som inddrager Livshjulet som et vigtigt værktøj til systematisk at rette fokus mod de mulige forandringspotentialer i familierne.
memoxmetoden.png

LIVSHJULET

Livshjulet er inddelt i 12 tematikker, som dækker over de essentielle områder, som har betydning for familiens tryghed og trivsel.

 

Livshjulet er en hjælp til at systematisere
 familiebehandlerens og andre fagpersoners arbejde med familierne. Det sikrer, at familiebehandleren undersøger alle de vigtige aspekter af familielivet og målretter indsatsen.

Nogle familier har brug for ekstra støtte omkring struktur. Andre familier kan have brug for støtte omkring samarbejdet med skolen. En tredje familie har måske brug for hjælp omkring grænsesætning. 

skolehjul.png

BARNETS LIVSHJUL

I Skoleboost samarbejder familiebehandler og skolecoach med udgangspunkt i Memoxmetoden og Livshjulet.

 

Barnets Livshjul anvendes af skolecoachen i skolen samen med barnet til at få indblik i, hvilke udfordringer barnet oplever at stå alene med – både hjemme, i skolen og i fritiden.

Vi bruger de to livshjul til effektivt at skærpe vores blik for, hvilke mål vi har i fokus, og hvordan vi samarbejder om at nå målene.