HVAD ER MEMOX SKOLEBOOST?

Memox Skoleboost består af et fagligt stærkt team af dygtige familiebehandlere og læreruddannede skolecoaches med erfaring inden for både almen- og specialområdet, som samarbejder om at bygge bro mellem skole og hjem og booste barnets trivsel og netværk i skole, hjem og fritid.

Holdbare løsninger med Memox Skoleboost

Memox Skoleboost sigter mod, at barnet forbliver i det almene skoletilbud, og vi arbejder altid henimod løsninger, som er holdbare – også efter en indsats med Skoleboost er ophørt.

 

Hele vejen rundt om barnet

Alle børn har ret til et trygt børneliv og bør have et skoleliv, hvor de trives både socialt og fagligt.

Memox Skoleboost er målrettet børn, der ikke trives i det faglige og sociale fællesskab i skolen.

Børns mistrivsel kan komme til udtryk på mange forskellige måde. Det kan være i form af fx skolevægring, angst-symptomer, koncentrationsproblemer eller udadreagerende adfærd mm.

Memox Skoleboost fokuserer ikke på det enkelte barns adfærd som problemet. Vi mener ikke, at barnet er eller har problemet. I stedet ser vi på hele systemet og dynamikkerne omkring barnet for at finde ud af, hvorfor det mistrives.

Memox Skoleboost tager udgangspunkt i de faglige og sociale ressourcer, barnet har, og arbejder på at ændre de negative fortællinger, der findes om barnet, for at styrke både barnets, skolens og familiens tro på barnets potentialer. 

boost_.jpg
boost_3.jpg
boost_2.jpg

Koordineret samarbejde

Vi starter samarbejdet med et SOS-møde, hvor alle parter omkring barnet inddrages. På mødet sættes de mål, som både familiebehandler og skolecoach skal have fokus på.


Skolecoach og en familiebehandler koordinerer derefter samarbejdet med familien, skolen og forvaltningen. 

Vores skolecoach samarbejder med skolens personale omkring barnet, mens vores familiebehandler støtter op om de udfordringer, som familien eventuelt oplever hjemme.

Gennem hele forløbet fører Memox’ skolecoach og familiebehandler dagbog og statusrapporter samt afholder møder mellem skole og hjem.